przybudówka

Odrębna kubatura dobudowana do wcześniej istniejącego budynku.

styl nowoczesny

Rozpowszechniony w popularnej prasie wnętrzarsko-budowlanej początku XXIw trend estetyczny.