disco polo «gatunek prostej, lecz popularnej muzyki dyskotekowej»

    archipolo   «popularna, niefrasobliwa kultura budowlana we współczesnej Polsce»

    Archipolo   «grupa architektów zafascynowanych polską kulturą budowlaną»

archipolo

«popularna, niefrasobliwa kultura budowlana we współczesnej Polsce»

Archipolo

«grupa architektów zafascynowanych polską kulturą budowlaną»

Architektura i Biznes – Artykuł

Artykul w Architektura i Biznes
"Krajobraz ad hoc" Artykuł do numeru Rzut +29 - Krajobraz
"Ścieżki, drogi, przedepty" Tekst do albumu Macieja Rawluka: “Wszystko składane”
Wyparty kontekst, Artykuł do numeru Rzut +26 - Wieś