disco polo
gatunek prostej, lecz popularnej polskiej muzyki dyskotekowej 
archipolo
  1. Popularna, niefrasobliwa kultura budowlana we współczesnej Polsce
Archipolo
  1. Grupa architektów zafascynowanych polską popkulturą budowlaną.
 
Kim jesteśmy?
 Trzon Archipolo tworzy trzech architektów aktywnych zawodowo w Polsce i Szwajcarii. Do wspólnych projektów chętnie zapraszamy artystów, badaczy i inne ciekawe osoby zainteresowane polską budowlaną popkulturą.
Dlaczego działamy?
Jako profesjonalni twórcy zwracamy uwagę na kompozycję, osadzenie projektu w kontekście i kulturze. We współczesnej polskiej praktyce architektonicznej dostrzegamy problemy z wpisaniem budynków w koloryt okolicy. Wszechobecny kontekst archipolo, budowlanej popkultury, umyka często uwadze profesjonalistów, jako wstydliwy lub zbyt odległy od uznanych wzorców piękna. W obliczu potęgi zjawiska uważamy jednak za konieczne przyjrzenie się mu nowym okiem. Wierzymy, że polska oddolna, półprofesjonalna kultura budowlana wymaga świeżego podejścia, analizy pod kątem ciekawych rozwiązań oraz potencjałów, które profesjonalna wiedza może pomóc rozwinąć. Jeśli potraktujemy archipolo poważnie, mamy szansę budować w zgodzie z duchem miejsca, ponadczasowo i odzyskać zagubione poczucie tożsamości.
 Co robimy?
W Archipolo zdajemy sobie sprawę, że architektura jest częścią kultury i wymaga dobrego zrozumienia kontekstu. Dlatego prowadzimy działania w trzech obszarach: Badamy Interpretujemy Projektujemy