Czym jest Archipolo?

W Archipolo przyglądamy się polskiej przestrzeni taką, jaka jest. Obserwujemy, porządkujemy i odnajdujemy wartości. Działamy na styku sztuki i architektury, aby zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Wierzymy, że w tym, co powszechne i oddolne, kryje się tożsamość polskiej kultury budowlanej.