Czym jest Archipolo?

W Archipolo przyglądamy się polskiej przestrzeni taką, jaka jest. Obserwujemy, porządkujemy i odnajdujemy wartości. Działamy na styku sztuki i architektury, aby zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Wierzymy, że w tym, co powszechne i oddolne, kryje się tożsamość polskiej kultury budowlanej.

Popular Posts:

Rezydencja

Blog post excerpt [1-2 lines]. This text is automatically pulled from your existing blog post.

Read More