RZUT+26 „Wieś” – dyskusja

Przy okazji wydania numeru poświęconego polskiej wsi, Kwartalnik Rzut zorganizował wycieczkę po miejscach związanych z tekstami w magazynie.

Grupa Prolog +1 opowiedziała o wsiach “Poniatówkach”, Magdalena Siemienowicz zabrała w podróż do podlaskiej wsi opowiadaniem Mirosława Miniszewskiego. Romea Muryń przeanalizowała dawne PGR-y, Aleksandra Lisiak z kolei opisała rolę społeczną remiz strażackich.

My natomiast zabraliśmy słuchaczy na wycieczkę po Ołtarzewie – “wsi szybkiego ruchu”. Tak jak w artykule, analizowaliśmy charakterystyczne obiekty położone przy wylotówce z dużego miasta.

Link do nagrania ze spotkania [klik]